LED:  LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken bir devre elemanıdır.